12-ti DENNÍ ZÁJEZD  

 

 

PERU

NÁVŠTĚVA DO ŘÍŠE INKŮ a AMAZONSKÉHO PRALESA

 

1. den - odlet z Prahy do Limy - hlavního města Peru - transfer do hotelu -ubytování - nocleh

2. den - Lima -Puno - po snídani pěší procházka po městě v části Miraflores; v poledních hodinách transfer na letiště a odlet do Juliaca - transfer do 35 km vzdáleného Puna (město ležící v nadmořské výšce 3 850 m); cestou z letiště do Puna zastávka na prohlídku pozoruhodných předkolumbovských staveb "Chullpas" na poloostrově Sillustani - náhrobní věže Aymarů. Při zpáteční cestě návštěva pravého indiánského obydlí s ukázkou života původních indiánů -odjezd na ubytování - nocleh

3. den - po snídani odjezd do přístavu a celodenní projížďka lodí po jezeru Titicaca - ležící v nadmořské výšce 3 850 m - svojí rozlohou je největším jezerem v Jižní Americe (8809 km2, max. délka 165 km max. šířka 71 km); plavba po jezeře s návštěvou indiánů na plovoucích rákosových ostrovech a ostrově - Uros (oběd) s možností projížďky na rákosových člunech a nákup typických suvenýrů - navečer návrat do Puna - volno - nocleh

4. den - po kontinentální snídani transfer na autobusové nádraží - celodenní přejezd autobusem do Cusco (bývalé hlavní město Inků) - trasa celé cesty vede přes nevlídnou náhorní planinu s chudými indiánskými usedlostmi a za městečkem Pucará (známé svou keramikou "Toritos de Pecará") vystoupáme až do vysokohorského průsmyku ve výšce 4335m n.m.; potom nás čeká sjezd do Sicuani (zastávka na oběd) a odtud pokračujeme do San Pedro, kde jsou pozůstatky staveb z dob Inků; další zajímavá zastávka nás čeká v Andahuaylillas a navečer příjezd do Cuzco - ubytování - nocleh

5. den - prohlídka bývalého hlavního města Inků (Chrám Slunce) - pevnosti Sacsayhuman, svatyně Quenco, pevnost Puca Pucara, Inkův pramen. Pokračujeme do posvátného údolí Inků řeky Vilcanota-Urubamba (oběd) - návštěva Ollantaytambo a zřícenin Pisac - návrat do Cuzco -nocleh

6. den - brzy ráno po kontinentální snídani odjezd turistickým panoramatickým vlakem na celodenní výlet na Machu Picchu - posvátné a tajemné město Inků, které bylo objeveno teprve v minulém století - večer návrat do Cusco - večeře v typické restauraci s ukázkou folklorních tanců - nocleh

7. den - po kontinentální snídani volno a transfer na letiště a odlet do Puerto Maldonado - které leží v oblasti pralesů na břehu řeky Madre de Dios River - přítoku Amazonky. Transfer z letiště do přístavu a odtud motorovou kanoi do Cusco Amazónico až do Lodge na ubytování - po obědě a krátkém odpočinku bude procházka pralesem s odborným výkladem; typická večeře - nocleh   

8. den - velice brzy ráno po snídani přes řeku Madre de Dioe River do pralesa a pěší procházka k jezeru Sandoval a projížďka na pramici s pozorováním tropické  fauny a flóry; na oběd návrat do Lodge a po obědě návštěva ostrova opic a zemědělské farmy, návrat do Lodge - večeře - nocleh

9. den - po snídani odjezd motorovou kanoí proti proudu řeky do Puerta Moldonada a krátká zastávka ve městě na trhu. Odjezd na letiště a odlet do Limy. Transfer z letiště do hotelu a okružní jízda městem s návštěvou katedrály, radnice, stavebních památek z koloniální doby i moderní části města

10. den - po kontinentální snídani odjezd na autobusové nádraží a odjezd do Ica -ubytování a pokračujeme dále do Nazka, kde absolvujeme let malým letedlem nad 32 záhadnými obrazci, které jsou více než 2000 let staré a znázorňují kosmonauta, rybu, opici, ptáka, pavouka, kondora a další. Po absolvování letů se vrátíme na ubytování do Ica - nocleh

11. den - ráno odjezd do Parakasu - přístav, kde nasedneme na rychloloď a poplujeme k ostrovům Ballestas - kde uvidíme kolonie tuleňů, lvounů, tučňáků i tisíce ptáků. Poplujeme také kolem záhadného obrazce El Candelabro. V poledne odjezd z Parakasu; navečer příjezd do Limy, transfer na letiště a odlet do Prahy.

12. den - přílet do Prahy ve večerních hodinách

 

 

CENA ZÁJEZDU:   89 970,-Kč

 

ZAHRNUJE:

- letenku Praha - Lima - Praha

- 10 x ubytování v 3* hotel s kontinentální snídaní

- 3 x večeře ( 1x slavnostní večeře s ukázkou folklorních tanců)

- 5 x oběd

- vnitrostátní letecká doprava dle programu

- transfery na letiště a nádraží dle programu

- vstupy dle programu

- výlet rychlolodí na ostrovy Ballestas Islands

- jízdné panoramatickým vlakem Cusco - Macchu Picchu - Cusco

- autokarová doprava na trase

- místní průvodci

- průvodce CK VaRy-tour

- zákonné pojištění

 

Cena nezahrnuje:

- příplatek za jednolůžkový pokoj 9 970,- Kč

- letištní taxy cca 1 900,- Kč

- místní odletové taxy cca 32,- USD

 

 

TERMÍN ZÁJEZDU:    1.10.-12.10.2015

 

Ostatní podrobnosti obdrží vážní zájemci na výše uvedené adrese.

Účastníci zájezdu dostanou podrobný itinerář a informace, včetně mapek zajímavých míst po celé trase, vstupů, ubytování a dalších důležitých informací. Během celého zájezdu bude s vámi v kontaktu průvodce naší CK VaRy-tour.